โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จัดงานสรกิจนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561 

ชมผลงานนักเรียนและครู  รวมถึงหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"