นายบุญส่ง ทุมมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" เป็นประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีน 2562  ณ อาคารสรกิจพิมล 3 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"