เอกลักษณ์ อัตลักษณ์


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     

 "รักษ์ความเป็นไทย"

 นักเรียนโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" มีความรักความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 "สรกิจอนุรักษ์ความเป็นไทย"

 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"