Print

                 

 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     

 "รักษ์ความเป็นไทย"

 นักเรียนโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" มีความรักความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 "สรกิจอนุรักษ์ความเป็นไทย"