รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

   

หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

เพลงมาร์ชหนองแค "สรกิจพิทยา"
เนื้อร้อง : อาจารย์สมพร ศิริคุปต์


หนองแค "สรกิจพิทยา" สถานศึกษาประสาทวิชาเยาวชนไทย
มีจรรยามีระเบียบและวินัย เกริกก้องเกรียงไกรชื่อเสียงลือลั่น

เราจะรักชาติยิ่ง เราไม่ทอดทิ้งกัน
เพื่อสมานฉันท์ ความสามัคคี

ศาสนาเรามั่น จรรยาบรรณเรามี
จักต้องทำดี เพื่อศักดิ์ศรีฟ้าแดง

เราเทิดบูชา องค์มหาราชัน
เราจักพลีชีวัน ปกป้องคุ้มกันประมุขของไทย


อันความสามัคคี คุณความดีกระทำไว้
เพื่อนามอันเกรียงไกร หนองแค "สรกิจพิทยา" (ซ้ำ)

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th