Print

สีประจำโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ได้ใช้สีฟ้า และ สีแดงเป็นสีประจำโรงเรียน

สีฟ้าคือสีแห่งความสูงส่ง สง่างาม ดุจดั่งความเย็นของน้ำ

สีแดงคือสีแห่งความมั่งคั่ง มีพลังอำนาจสูง