ดอกไม้ประจำโรงเรียน

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ได้ใช้ดอกเฟื่องฟ้า เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"