ดอกไม้ประจำโรงเรียน

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ได้ใช้ดอกเฟื่องฟ้า เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th