โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ 

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

เบอร์โทรศัพท์ 036-371211  เบอร์แฟ็กซ์  036-371978

 

 

คลิกรูปเพื่อขยายใหญ่

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th