โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ 

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

เบอร์โทรศัพท์ 036-371211  เบอร์แฟ็กซ์  036-371978

 

 

คลิกรูปเพื่อขยายใหญ่

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"