Print

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ 

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

เบอร์โทรศัพท์ 036-371211  เบอร์แฟ็กซ์  036-371978

 

 

คลิกรูปเพื่อขยายใหญ่