ธนาคารโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

เปิดทำการ ทุกวันจันทร์  พุธ  ศุกร์ ในช่วงพักกลางวัน ม.ต้น และ ม.ปลาย

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"