บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอารี คำปู่

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประกอบ คำหล้า

ครู

 

นายณัฐพงศ์ ฉัตรเกษ

ครูชำนาญการ

 

นางสาวพัชราวรรณ จันทศร

ครูผู้ช่วย

 

 

 นายจักรินทร์ นะเรืองรัมย์

ครูผู้ช่วย

   

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"