หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   

คลิก  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิท 19


   


ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 

แยกตามห้อง (1/1 - 1/14)

 

QR Code รายชื่อครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564


 

ผู้ปกครองคลิกตรวจสอบ วันที่ และ หมายเลขห้องเรียน ส่งเอกสารมอบตัว


 

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564

(คลิกอ่านไฟล์)

 

 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 มอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 (คลิกอ่านไฟล์)


    

 


   ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

- การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ประจำปีการศึกษา 2564

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

- ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ประกวดราคาจ้างจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนหนองแค

 "สรกิจพิทยา"  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้าง จ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55ก นอกเขตแผ่นดินไหม 

  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (พ.ศ.2563-2566) 

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร ครู นักเรียน

โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการผู้ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 

คลิกชมภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ยินดีต้อนรับ

นายมนูญ ชัยสูงเนิน  เดินทางมารับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

คลิกชมภาพ

 

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสู่รั้วฟ้าแดง

1.นายภาคิณ บุบผาลา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

2.นางสาววันทนา ปั้นวงค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

3.นางกฤตยา สมปอง ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร

4.นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง ฝ่ายบริหารวิชาการ

 
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   

          

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th