หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   

 

 

 

ฉันคือประกันชีวิต  #โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยปี 2563

 

 

ประกาศ กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และ เปิดภาคเรียนที่  2/2563 

คลิกอ่านไฟล์ pdf

 


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยวิธี

  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้าง จ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55ก นอกเขตแผ่นดินไหม 

  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (พ.ศ.2563-2566) 

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามรอยพระบาท
และศาสตร์ของพระราชา นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

คลิกชมภาพ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉัตรชัย ศิลาพร
ประธะานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานสรกิจนิทรรศประจำปีการศึกษา 2562

คลิกชมภาพ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหนองแค
"สรกิจพิทยา" จัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

คลิกชมภาพ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางงามพิศ ลวากร
ผอ.สพม.4 เป็นประธานในการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สหวิทยาเขต เบญจมิตรสระบุรี
ณ โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"

คลิกชมภาพ

นักเรียนชั้น ม.6 เข้าค่าย Smart Student
อบรมทักษะการใช้ชีวิต ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกชมภาพ

 


วันที่ 16 มกราคม 2563 นายแปลก เทพรักษ์
นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในงานวันครู
ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ณ หอประชุมสรกิจพิมลโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"

คลิกชมภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th