หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ด่วน   

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เอกอุตสาหกรรม ช่างยนต์

คลิก อ่านรายละเอียด   คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร

   

 


   ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 - การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ประจำปีการศึกษา 2564

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

- ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ประกวดราคาจ้างจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนหนองแค

 "สรกิจพิทยา"  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน

รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่สอง 

คลิกชมภาพ

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร ครู นักเรียน

โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการผู้ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 

คลิกชมภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ยินดีต้อนรับ

นายมนูญ ชัยสูงเนิน  เดินทางมารับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

คลิกชมภาพ

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   

          

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th