โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จัดงานสรกิจนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561 

ชมผลงานนักเรียนและครู  รวมถึงหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"