เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

 

                                            อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     

                                                      "รักษ์ความเป็นไทย"

            นักเรียนโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" มีความรักความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

 

                                            เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                                                  "สรกิจอนุรักษ์ความเป็นไทย"

 

 

 

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"