ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

                 

 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

                            อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     

                        "รักษ์ความเป็นไทย"

                  นักเรียนโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" มีความรักความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

 

                     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                           "สรกิจอนุรักษ์ความเป็นไทย"

 

 

 

 

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"