หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

ปรัชญาโรงเรียน  

ความรู้คู่ความดี

 

      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     

 โรงเรียนแห่งคุณธรรม

  

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 1 ห้องเรียน 1 คุณธรรม

 

อัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม     

 “รับผิดชอบดี  มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตสาธารณะ”

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th