หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   

                 

 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     

 "รักษ์ความเป็นไทย"

 นักเรียนโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" มีความรักความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 "สรกิจอนุรักษ์ความเป็นไทย"

 

 

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th