หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

เพลงมาร์ชหนองแค "สรกิจพิทยา"
เนื้อร้อง : อาจารย์สมพร ศิริคุปต์


หนองแค "สรกิจพิทยา" สถานศึกษาประสาทวิชาเยาวชนไทย
มีจรรยามีระเบียบและวินัย เกริกก้องเกรียงไกรชื่อเสียงลือลั่น

เราจะรักชาติยิ่ง เราไม่ทอดทิ้งกัน
เพื่อสมานฉันท์ ความสามัคคี

ศาสนาเรามั่น จรรยาบรรณเรามี
จักต้องทำดี เพื่อศักดิ์ศรีฟ้าแดง

เราเทิดบูชา องค์มหาราชัน
เราจักพลีชีวัน ปกป้องคุ้มกันประมุขของไทย


อันความสามัคคี คุณความดีกระทำไว้
เพื่อนามอันเกรียงไกร หนองแค "สรกิจพิทยา" (ซ้ำ)

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th