หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

สีประจำโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ได้ใช้สีฟ้า และ สีแดงเป็นสีประจำโรงเรียน

สีฟ้าคือสีแห่งความสูงส่ง สง่างาม ดุจดั่งความเย็นของน้ำ

สีแดงคือสีแห่งความมั่งคั่ง มีพลังอำนาจสูง

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th