หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   
เอกสารงานประกัน (คลิกดาวน์โหลด)
 
1.  SAR ส่วนตัวประจำปีการศึกษา 2562
 
2. SAR กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562

 

01/13/2020

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th