พิมพ์

ธนาคารโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 

เปิดทำการ ทุกวันจันทร์  พุธ  ศุกร์ ในช่วงพักกลางวัน ม.ต้น และ ม.ปลาย