หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

ผลการสอบคัดเลือกเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" เข้ารับการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากคณะผู้เชี่ยวชาญ ของ สสวท.

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จัดงานสรกิจนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561 

ชมผลงานนักเรียนและครู  รวมถึงหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้

 

นายบุญส่ง ทุมมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" เป็นประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีน 2562  ณ อาคารสรกิจพิมล 3 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562      

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th