หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

พ.ศ. 2559 - 2563

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

ดาวน์โหลด : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th