ภาพกิจกรรม

   

9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสรกิจพิมล โดยมีนายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน

คลิกชมภาพ : ประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th