รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

   

หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหนองแค"สรกิจ
พิทยา"จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น
ม.3 , ม.6โดยมีนายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม

คลิกชมภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th