รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

   

หลักสูตรสถานศึกษา  

   

นับคนดูเว็บ  

   

สื่อการสอน  

   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานแนะแนว
โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" นำนักเรียนชะเน ม.6
เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกชมภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th