หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   
   


วันที่ 16 มกราคม 2563 นายแปลก เทพรักษ์
นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในงานวันครู
ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ณ หอประชุมสรกิจพิมลโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"

คลิกชมภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th