หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   

 


ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 

แยกตามห้อง (1/1 - 1/14)

 

QR Code รายชื่อครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564


 

ผู้ปกครองคลิกตรวจสอบ วันที่ และ หมายเลขห้องเรียน ส่งเอกสารมอบตัว


 

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564

(คลิกอ่านไฟล์)

 

 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 มอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 (คลิกอ่านไฟล์)


    

 


   ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

- การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ประจำปีการศึกษา 2564

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

- ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ประกวดราคาจ้างจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนหนองแค

 "สรกิจพิทยา"  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้าง จ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55ก นอกเขตแผ่นดินไหม 

  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (พ.ศ.2563-2566) 

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมส่ง

นายบุญส่ง ทุมมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

คลิกชมภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   

          

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th