หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอารี คำปู่

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพงศ์ ฉัตรเกษ

ครูชำนาญการ

 

นางชุติมา เกษมเนตร

ครูชำนาญการ

 

นางสาวพัชราวรรณ จันทศร

ครูผู้ช่วย

 

 

 นายจักรินทร์ นะเรืองรัมย์

ครูผู้ช่วย

 

นายนฎกร ปั้นพุ่มโพธิ์

ครู คศ.1

 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th