บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอารี คำปู่

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประกอบ คำหล้า

ครู

 

นายณัฐพงศ์ ฉัตรเกษ

ครูชำนาญการ

 

นางสาวพัชราวรรณ จันทศร

ครูผู้ช่วย

 

 

 นายจักรินทร์ นะเรืองรัมย์

ครูผู้ช่วย

   

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

   

Facebook  

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th