หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อสารองค์กร  

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอารี คำปู่

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 นางชุติมา เกษมเนตร

ครูชำนาญการ

 

 

 

นางสาริศา  บุญแลบ

ครู

 

 

 

 

นายจักรินทร์ นะเรืองรัมย์

ครู

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีธนวัน  คำมูลพงษ์

ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

นางสาวภัสสร  จันทร์ขุนทด

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

นางสาวอรทัย  หุมแพง

ครูผู้ช่วย

 

 

 

นายพิพัฒน์พล  จันทร์มอญ

ครูผู้ช่วย

 

 

นายสาทิศ  ใสสนิท

ครูอัตราจ้าง 

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th