ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววันทนา ปั้นวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับรางวัล ** ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2565

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววันทนา ปั้นวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับรางวัล  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2565  จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566