หลักสูตรสถานศึกษา  

   

สื่อการสอน  

   

สื่อสารองค์กร  

   

 


ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 

แยกตามห้อง (1/1 - 1/14)

 

QR Code รายชื่อครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564


 

ผู้ปกครองคลิกตรวจสอบ วันที่ และ หมายเลขห้องเรียน ส่งเอกสารมอบตัว


 

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564

(คลิกอ่านไฟล์)

 

 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 มอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 (คลิกอ่านไฟล์)


    

 


   ประกาศโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

 

- การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ประจำปีการศึกษา 2564

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

- ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ประกวดราคาจ้างจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนหนองแค

 "สรกิจพิทยา"  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้าง จ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55ก นอกเขตแผ่นดินไหม 

  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (พ.ศ.2563-2566) 

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

 

คลิกชมภาพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายทวน เที่ยงเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมส่ง

นายบุญส่ง ทุมมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

คลิกชมภาพ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหนองแค

"สรกิจพิทยา"จัดกิจกรรมอำลาผู้บริหาร

และครูเพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่

คลิกชมภาพ

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแค "สรกิจพิทยา"

   

แหล่งความรู้  

   

คำสั่งโรงเรียน  

   

          

   
© โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-371211 โทรสาร 036-371978 Email : n.sorakit@hotmail.com Website : www.sorakit.ac.th