กลุ่มสาระฯศิลปะ นำนักเรียนเข้าแข่งแขัน “Robinson Lifestyle School Music Contest 2023”

**วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Robinson Lifestyle School Music Contest 2023” ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดสระบุรี**