การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” พร้อมด้วยนายณพัชรกรณ์ ปั้นพุ่มโพธิ์ และนายเชิดชาย ฉิมบุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อชี้แจงนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา ระเบียบข้อบังคับของนักเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน ในการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน