การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ศูนย์พัฒนาวิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี