กิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสมาสต์ โดยมี นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”