กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

**วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่านมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”กล่าวเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมสรกิจพิมล**