กิจกรรมวันอาเซียน 2566

**วันที่ 8 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน**
**โดย นาย มนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางกฤตยา สมปอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวเปิดกิจกรรม **
**ร่วมด้วยนางสาววันทนา ปั้นวงค์ และนายณพัชรกรณ์ ปั้นพุ่มโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรม กับคณะครูและนักเรียน ณ หอประชุมสรกิจพิมล **