ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสำหรับพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอล

ก่อสร้างเสาธง  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยสามารถโอนเงินสมทบผ้าป่าเพื่อการศึกษา

** ตามกำลังศรัทธาที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 125-0-62714-1 ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”