นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สระบุรี ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายคงชนะ  ปะมาคะเต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี  พร้อมศึกษานิเทศก์  ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด สพม.สระบุรี เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  โดยมีนายภัทรพล  สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และรองผู้อำนายการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมต้อนรับ