ขอแสดงความยินดีกับนางวริษา เจริญผล ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ