ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ นางสุชิรดา ศรีอนุศิษฎ์ ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ