ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ นางรัชนีย์ ถินกลาง ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ