ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันที่ 21 มิ.ย. 67