ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ ร.ต.หญิง เกศินี ใจสุข ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ