ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย สุกฤษฎิ์ หลักเพชร นักเรียนชั้น ม.2/1 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดสระบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
เด็กชาย สุกฤษฎิ์ หลักเพชร นักเรียนชั้น ม.2/1
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดสระบุรี
รุ่น13ปีชาย ประจำปี 2566
🎉วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566
🎉แข่งขันในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียน”สรกิจพิทยาคม”
ผลการแข่งขัน
ฟรีสไตล์50 เมตรเหรียญทอง.
ฟรีสไตล์ 100 เมตรเหรียญทอง
ผีเสื้อ 50 เมตรเหรียญทอง
ผีเสื้อ 100 เมตรเหรียญทอง
กบ 50 เมตรเหรียญทอง
กบ 100 เมตรเหรียญทอง
กรรเชียง 100 เมตรเหรียญทอง
**ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ช่วยสนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป**