ข้อมูลครู

ข้อมูลครู โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1019600306&Area_CODE=101704