ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1019600306&Area_CODE2=190001