คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย จ.สระบุรี

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566
👉คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา”ร่วมแสดงความยินดีกับ
✨รองกฤตยา สมปอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
✨ครูนภาดาว เกตุสุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
✨ครูปัญญา จันทร์แจ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
✨ครูวันดี แจ่มปัญญา ครูกลุ่มงานแนะแนว เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี