ประกาศหยุดเรียน วันอังคารที่ 15 พ.ย. 65 เนื่องจากใช้สถานที่ในการสอบธรรมศึกษา

ประกาศ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
ด้วยโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จึงขอหยุดเรียนตามวันเวลาดังกล่าว