ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์สระบุรี

**ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์สระบุรี**
รุ่นอายุ 15 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน
รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน
**ขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการมนูญ ชัยสูงเนิน ที่อำนวยการฝึกซ้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ให้การสนับสนุน **