สรกิจเกมส์ ครั้งที่ 58

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
👉🏻ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สรกิจเกมส์ ครั้งที่ 58” พร้อมด้วยนางสาววันทนา ปั้นวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) นายสำราญ ทองสุข คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”