เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 65 นายณพัชรกรณ์ ปั้นพุ่มโพธิ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อำเภอหนองแค

เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาตินายมนูญชัย สูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”มอบหมายให้รองณพัชรกรณ์ ปั้นพุ่มโพธิ์
พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค