ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววันทนา ปั้นวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับรางวัล ** ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2565

โรงเรียนหนองแค &#822

Read more