การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ศูนย์พัฒนาวิชาการการงานอาชีพ

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เป็นศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพม.สระบุรี  ครั้งที่ 70