31 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายมนูญ ชัยสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากร ได้ร่วมประชุมประจำเดือน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565